Aula Knjižnice FFZG-a. Foto: Denis Gaščić/FFZG

Izbori za Studentski zbor Filozofskog fakulteta za mandat 2017./18. – 2018./19. održat će se u utorak 28. ožujka 2017. i u srijedu, 29. ožujka 2017. Studenti će moći glasati oba dana u razdoblju od 8 do 20 sati na biračkom mjestu u auli Knjižnice Fakulteta.

UPUTE ZA PREDAJU KANDIDATURA

Kandidature za Studentski zbor Flozofskog fakulteta u Zagrebu mogu se podnijeti od 6. do 17. ožujka 2017. godine svakim radnim danom u Urudžbenom uredu (D01) od 9 do 14 sati. Student koji se kandidira dužan je priložiti u omotnici Kandidacijski obrazac zajedno s pripadajućim potrebnim prilozima (preslika indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz čl. 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, potvrdu studentske organizacije koja podržava kandidaturu ako takva postoji) s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“. Obavijest o potvrđivanju kandidature Izborno povjerenstvo će do 20. ožujka 2017. objaviti na web stranici Fakulteta. Odbačene kandidature Izborno će povjerenstvo objaviti 21. ožujka 2017. na web stranici Fakulteta. Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo do 22. ožujka uputiti žalbu Povjerenstvu za prigovore. Sukladno tome, Povjerenstvo za prigovore će u najkraćem mogućem roku procijeniti je li žalba kandidata opravdana te o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo. Nakon toga ponovno će biti objavljen popis kandidatura na stranicama Fakulteta te će taj popis biti konačan.

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ZA PROMATRANJE IZBORA

Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao i drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, imaju se pravo prijaviti za promatranje Izbora najkasnije do 20. ožujka 2017. molbom u Urudžbeni ured naslovljenu na Izborno povjerenstvo (u molbi je obavezno navesti razloge i vlastoručno se potpisati).

Kontakt Izbornog povjerenstva: studizb@ffzg.hr

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor
Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva
Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore
Zapisnik sastanka Izbornog povjerenstva (03.03.2017.)
Pravilnik o izborima za Studentski zbor

Konačnu verziju kandidacijskog obrasca možete preuzeti ovdje: Kandidacijski obrazac

Napomena: Tekst je prenesen sa web-stranica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; fotografija: Denis Gaščić, Norma Trkovnik