Foto: Denis Gaščić/SZ

Kod naknadnog upisa godine/semestra/kolegija, potrebno je, uz molbu, priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje nemogućnost upisa u predviđenom roku. Dokumentaciju, odnosno, odgovarajuće potvrde, potrebo je priložiti ukoliko potreba za naknadnim upisom proizlazi iz medicinskih i zdravstvenih razloga, obavljanja studentskog posla uz studij, nastavne prakse, studentske razmjeni, itd.

U slučajevima kada student ne može dobiti službenu potvrdu ili kada potreba za naknadnim upisom proizlazi iz razloga neformalne prirode, potrebno je urudžbirati molbu te otići na konzultacije o.d. prodekana za nastavu i studente Marka Alerića.

Prilikom predaja molbi, ne vrše se nikakva dodatna plaćanja.
Studente koji su prema ranijoj odluci uplatili 200 kuna prilikom predaje molbe za naknadni upis, pozivamo da podnesu zahtjev za povratkom uplaćenog iznosa (potrebno je priložiti oznaku IBAN računa)!

Navedene upute prenosimo kao pomoć u snalaženju studentima dok je trenutni model naplate na snazi. Podsjećamo ipak da i dalje taj model smatramo neodgovarajućim te ćemo se na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća boriti da se on stavi izvan snage.

 

Foto: Denis Gaščić/SZFFZG