Foto: Denis Gaščić/SZ

STUDENTSKI ZBOR FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

na temelju odluke donesene na redovnoj sjednici 23. svibnja 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za dva (2) studentska pravobranitelja/ice.

Studentski pravobranitelj/ica:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta
  • osavjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata

 

Prijava na natječaj:

Prijavni dokumenti:

  1. Prijava za natječaj za studentskog pravobranitelja za 2017./2018. godinu.
  2. Prijava programa za rad studentskog pravobranitelja za ak. god.  2017./2018.

 

Rok za prijavu:

Rok za slanje potpune potpune prijavne dokumentacije: 02. lipnja 2017. godine.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je urudžbirati u Urudžbenom uredu (D-02) za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom “Za natječaj za studentskog pravobranitelja/icu”.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka te prijave podnesene samo preko online prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime javno objave u rezultatima Natječaja. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama i Facebook stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za dodatne informacije možete se javiti na e-mail studentskog zbora: szbor@ffzg.hr

 

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga natječaja bit će objavljene na mrežnoj stranici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: http://szbor.ffzg.unizg.hr/

Dokumenti:

Natjčaj za izbor studenstkog pravobranitelja za ak.g. 2017.-2018.

Obrazac 1.: Prijava programa za rad pravobranitelja 2017-2018

Obrazac 2.: Prijava za  pravobranitelja 2017-2018

Foto: Denis Gaščić/SZ