Drage kolegice i kolege,

obavještavamo vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 5. ožujka 2018. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta (pod Dokumenti > Pravilnici).

Molimo da tekst natječaja s obrascem koji vam šaljemo u privitku objavite na oglasnim pločama vaših odsjeka (obrazac se može preuzeti i na web stranici Fakulteta www.ffzg.unizg.hr).

OBRAZAC ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA_2018
Natjecaj za sufinanciranje studentskih projekata 2018