Postupak prijave

Ovdje možete preuzeti kratke upute u PDF obliku.

Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na jednopredmetne i dvopredmetne trogodišnje i četverogodišnje preddiplomske sveučilišne studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položile državnu maturu odnosno ekvivalentne ispite.

Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) – postani-student.hr pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za ljetni razredbeni rok se primaju do uključivo petka, 18. svibnja 2018.

Preduvjeti za upis: Za upis nekih studijskih programa pristupnici moraju ispuniti dodatne uvjete upisa polaganjem ispita predznanja ili/i položenim ispitom državne mature iz tog predmeta ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu. Bez ispunjavanja preduvjeta nije moguće upisati te studijske programe. Studijske programe za koje treba ispuniti dodatne uvjete, opise ispita i potvrda za priznavanja ekvivalenta ispitu možete vidjeti ovdje.

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Prijave za test intelektualnih sposobnosti (OBAVEZNO !)

U sklopu razredbenog postupka pristupnici obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Da bi mogli pristupiti testiranju, koje predstavlja obavezni dio razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultet, pristupnici se, osim prijave elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) – postani-student.hr pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, obavezno trebaju prijaviti i u Studentskoj službi Filozofskoga fakultetaJedina iznimka je integrirani preddiplomski i diplomski studij povijest-geografija.

Za testiranje se mogu prijaviti samo oni pristupnici koji su u sustavu postani-student.hr (NISpVU) prijavili neki od studija na Filozofskom fakultetu. Test intelektualnih sposobnosti temelji se na primjeni testa od više vrsta zadataka neverbalnog i verbalnog tipa.

Prijave za testiranje u ljetnom razredbenom roku primaju se od 21. do 25. svibnja 2018. od 9 do 19 sati u Studentskoj službi. Sve termine možete vidjeti ovdje.

Prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Nakon 25. svibnja 2018. neće biti moguće prijaviti se za testiranje!

Kod prijave pristupnici su dužni priložiti:

  1. Ispunjeni obrazac prijave za test intelektualnih sposobnosti (dostupan je ovdje).
  2. Uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka na ime pristupnika u iznosu od 250,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Razredbeni postupak 2018.“, a u pozivu na broj primatelja upišite “1007 – OIB pristupnika“. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.
  3. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje dodatnih bodova koje se predaju na Filozofskom fakultetu (Završena druga četverogodišnja škola i treći strani jezik)
  4. Pristupnici koji traže individualizirano prilagođeno testiranje uz prijavu trebaju priložiti dokaz o potrebi za takvo testiranje (odluka NCVVO-a, rješenje o invalidnosti, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom školovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine)

Nakon pregleda prijave pristupnik odmah dobiva potvrdu o primitku prijave za test intelektualnih sposobnosti na kojoj su ispisani njegovi podaci i redni broj prijave. S tom potvrdom i osobnom iskaznicom ili putovnicom pristupa testiranju u subotu, 30. lipnja 2018., u 12.00 sati.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za testiranje i bez identifikacijskih dokumenata pristupnik ne može pristupiti testiranju. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave pristupnika pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati testiranja.

Ne preporučujemo slanje prijave poštom, osim ako ni u kojem slučaju svoju dokumentaciju ne možete u Studentsku službu predati osobno niti to može učiniti netko umjesto vas (bit će zaprimljene samo prijave poslane do 25.05.2018. do 23:59 sati (prema poštanskoj evidenciji)) . U slučaju slanja prijave poštom, potvrdu o primitku prijave za testiranje dobit ćete povratno poštom na adresu koju ste naveli u sustavu postani-student.hr (i ostalim poslanim dokumentima). Ako vam potvrda o primitku prijave za testiranje ne dođe poštom, tada se morate pobrinuti da ju preuzmete najkasnije na dan testiranja 2 sata prije početka testiranja u Info-centru Filozofskog fakulteta (30.06.2018. do 10.00 sati).

Testiranje će se provoditi na više lokacija u gradu! Točan raspored testiranja po lokacijama i dvoranama bit će objavljen nakon završetka prijava na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr.

Vodite računa o tome KAMO trebate doći na testiranje! (karta s lokacijama)

Razredbeni prag na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa. Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag od 20% isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Pristupnici koji uspješno polože test intelektualnih sposobnosti pridodane prioritete studijskim programima za koje kandidiraju na Filozofskom fakultetu moći će mijenjati elektronički putem sustava postani-student.hr(NISpVU) do maksimalnog roka određenog s njihove strane.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na studijske programe na Filozofskom fakultetu sastavlja se prema sustavu bodovanja koji možete vidjeti ovdje (postani-student.hr).

Nakon razredbenog postupka, sve predane dokumente pristupnici moraju preuzeti u Info-centru Filozofskog fakulteta najkasnije do 1. listopada 2018., nakon čega Filozofski fakultet ne odgovara za nepreuzete dokumente.