Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu donijela je Odluku o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2018. godinu.

Studenti programe mogu prijaviti u sljedećim kategorijama:

1. Kulturna zbivanja

2. Međunarodna suradnja (Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta te studentska mobilnost)

3. Studentski mediji

4. Stručni i znanstveni programi

5. Športske aktivnosti (Organizacija, sudjelovanje i posjet športskih događaja)

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju s​vi studenti (redovni i izvanredni) Sveučilište u Zagrebu,​ studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu.

Sastavni dio ovog natječaja je o​nline aplikacija za prijavu ​programa koja se nalazi na sljedećoj poveznici:

h​ttps://apps.unizg.hr/studentski-projekti/

U aplikaciju se ulazi putem AAI identiteta te je moguće prijaviti više programa.
Rok za predaju programa je 4. travnja 2018. godine do 11:59 sati.

 

Svi prijavitelji programa u 2017. godini dužni su učitati u aplikaciju izvještaj za projekt realiziran u 2017. godini. Potrebno je kliknuti na Pregled projekata iz prethodnih godina / Moji programi /Operacija – (ikona) Prateći dokumenti o prihodima i rashodima / Kliknuti na točku broj 6. Izvještaj / Ažuriranje dokumenta (ikona).

Molimo sve studente da prije početka prijave programa detaljno pročitaju UPUTE ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE STUDENTSKI PROGRAMI.

Sve upite oko provedbe i realizacije Natječaja možete poslati na projektiszzg@unizg.hr​.