Test intelektualnih sposobnosti

Ovdje možete preuzeti ovaj dokument u PDF obliku.

Provjera općih intelektualnih sposobnosti temeljit će se na primjeni testova namijenjenih u prvom redu ispitivanju apstraktnog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. Test će se sastojati od više vrsta zadataka neverbalnog i verbalnog sadržaja. Ovdje su navedeni primjeri različitih vrsta neverbalnih zadataka, odnosno zadataka apstraktnog mišljenja koji se mogu pojaviti u testu:

NIZOVI

Svaki zadatak ove vrste predstavlja niz od nekoliko elemenata poredanih u skladu s nekim pravilom, pri čemu je jedan element izostavljen. Uz svaki je zadatak ponuđeno pet odgovora, označenih slovima od A do E, među kojima je samo jedan točan. Najprije je, na temelju zadanih elemenata, potrebno otkriti pravilo po kojem je niz sastavljen, a zatim među predloženim odgovorima pronaći onaj koji, u skladu s pravilom, predstavlja najbolju dopunu zadanog niza (tj. onaj element koji bi trebao doći u iscrtkani pravokutnik).

U primjeru P1.1 niz je sastavljen tako da se u njemu naizmjence pojavljuju crne i bijele elipse iste veličine. Prema tome, u iscrtkani pravokutnik trebala bi doći crna elipsa odgovarajuće veličine, a to je ona koja je među predloženim rješenjima označena slovom B.

TABLICE

U ovoj je skupini zadataka potrebno među tablicama različite veličine i izgleda pronaći onaj element koji bi se trebao nalaziti u iscrtkanom pravokutniku. Elementi zadani u tablici nalaze se u nekom međusobnom odnosu koji treba otkriti, a zatim među predloženim rješenjima, označena slovima od A do E, pronaći ono koje najbolje odgovara tom odnosu.

U prvom retku tablice u P2.1 nalazi se crni pravokutnik čiji je donji dio u nastavku retka “promijenio boju”. Na početku drugog retka nalazi se bijeli pravokutnik čiji bi donji dio u nastavku također trebao “promijeniti boju”. Prema tome, među ponuđenim rješenjima najbolje je A, jer jedino ono sadrži ispravnu veličinu i mjesto promjene te veličinu i položaj pravokutnika. U zadatku P2.3 skrivena su (“izrezana”) dva elementa. Na temelju onoga što je zadano treba zamisliti “izrezane” dijelove, a zatim među predloženim rješenjima pronaći ono koje se mora nalaziti u iscrtkanom pravokutniku.

STRUKTURE

U zadacima iz ove skupine zadano je nekoliko elemenata koji, svi osim jednoga, imaju neka zajednička svojstva. U svakom zadatku potrebno je “pronaći uljeza”, tj. onaj element koji se po svojim osobinama ne može svrstati u navedenu skupinu.

Skupina u primjeru P3.1 sastavljena je od parova ”istobojnih” kružića. Jedini element koji nema to svojstvo označen je slovom E te je njegovo ”izbacivanje” točno rješenje ovog zadatka.

 

Test rješavanja problema također će sadržavati različite vrste zadataka sastavljenih od manje ili više kompleksnih logičkih problema zadanih riječima. Trebate pažljivo pročitati svaki zadatak i na temelju danih podataka izvesti odgovor na postavljeno pitanje. Ispod svakog zadatka ponuđeno je 5 mogućih rješenja od kojih je samo jedno točno. Ovdje navodimo primjere dvaju zadataka: 

P4. Lucija živi u velikom gradua njezin mlađi rođak Šime u malome mjestus niti 1000 stanovnika. Tijekom posljednjih pet godina Šime je posjetio Luciju nekoliko puta, a Lucija Šimu samo jednom. Pronađite tvrdnju kojamora biti točna na temelju ponuđenih informacija.

  1. Luciji su mala mjesta dosadna.
  2. Šime voli Luciju više nego ona njega.
  3. Lucija je starija od Šime.
  4. Šime bi se rado preselio u veliki grad.
  5. Ljudi imaju više razloga za putovanja u velike gradove.

Budući da je u tekstu navedeno da je Šime Lucijin mlađi rođak, odgovor Cmora biti točan, dok za ostale odgovore ne postoje informacije u tekstu koje bi ih potkrijepile.

P5. Zbroj očeve dobi i dobi njegovih dvaju sinova za 7 će godina iznositi 98 godina. Koliko će taj zbroj iznositi za 4 godine?

A. 83                     B. 86                     C. 110                      D. 77                       E. 89

Točan odgovor u primjeru P5. jest 89 godina. Zbroj dobi oca i njegovih dvaju sinova u sadašnjem trenutku može se izračunati tako da se od 98 oduzme 3 puta po 7 godina, što iznosi 98 – 21 = 77. Za četiri godine taj će zbroj iznositi 77 + (3 x 4) = 89. Do istog se rješenja može doći i ako se od 98 oduzme 9. odnosno, 3 puta po 3 godine, jer toliko iznosi razlika između zbroja njihove dobi za 7 i za 4 godine. Dakle, E je točno rješenje ovog zadatka.