Osoba/udruga koja želi rezervirati prostoriju A-001 mora biti na plenumskoj mejling listu. U slučaju da udruga ili osoba nisu na mejling listi trebaju se javiti Studentskom zboru Filozofskog fakulteta u Zagrebu na e-mail ili preko Facebooka.

Na njoj postoji thread (Rezervacija A-001 za 2018. godinu) na kojem se nalazi tablica u koju se upisuje u slobodan termin.

Nakon upisa u tablicu šalje se još jednom svima, na plenumsku mejling listu, termin rezervacije i tko je rezervirao (ime kluba/osobe i razlog)

Nakon upisa, kada se šalje e-mail kad su se upisali, obavezno se treba kopirati link na tablicu. Te u rezerviranom terminu netko iz kluba ili određeni pojedinac potpisom preuzima ključ na porti.