• odnosi se na 2. i 3. godinu preddiplomskog studija, 2. godinu diplomskog studija kao i na sve izvannominalne godine studija
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija moći će u istom roku upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom

Upisi u zimski semestar ak. god. 2018./2019.  započinju u ponedjeljak, 10. rujna 2018. u 9.00 sati, a završavaju u petak 5. listopada 2018. u 14.00 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina koji se mogu pogledati OVDJE.

 

Sve informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019. objavljivat će se na web stranic http://upisi-diplomski.ffzg.hr. Informacije na stranici podložne su promjenama pa se preporučuje studentima da posjete stranicu u više navrata prije svake faze razredbenog postupka. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr.