Uz Kandidacijski obrazac, kandidat je dužan priložiti i presliku indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz članka 6. stavka 2.  PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ili odgovarajuću potvrdu sastavnice o tome.

U slučaju da Vašu kandidaturu podržava neka studentska organizacija, uz ovaj obrazac dužni ste priložiti i potvrdu o podržavanju kandidature koju izdaje ovlaštena osoba organizacije koja Vas podržava.

Ukoliko se kandidirate za Studentski zbor Sveučilišta, ovaj obrazac i dodatnu dokumentaciju dužni ste dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta, na Rektorat  Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, zaključno sa  15. ožujkom 2019. do 21 sat odnosno poslati preporučenom poštom zaključno sa 15. ožujkom 2019. do 23:59.

Ukoliko se kandidirate za Studentski zbor sastavnice (fakulteta), ovaj obrazac i dodatnu dokumentaciju dužni ste dostaviti Izbornom povjerenstvu sastavnice sukladno roku određenom od strane sastavnice.

 

Napomena: Podnošenjem kandidature, kandidat daje privolu Izbornom povjerenstvu za provođenje studentskih izbora Sveučilišta u Zagrebu/sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provođenja izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu