Foto: Denis Gaščić/SZ

Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3

 

Sukladno čl.15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Odluci o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica rektora Sveučilišta u Zagrebu Prof. dr. sc. Damira Borasa, a na temelju rasprave i provedenog glasanja na 6. redovnoj sjednici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 1. ožujka 2019., Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donosi

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR FILOZOFSKOG FAKULTETASVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

I.

 

(1) Sukladno Odluci o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica rektora Sveučilišta u Zagrebu Prof. dr. sc. Damira Borasa izbori zastudentski zbor ​za nadolazeći mandat održat će se u utorak,​ 26. ožujka 2019.​ i u srijedu, ​27. ožujka 2019​.

(2) Trajanje glasovanja određuje se svaki dan u vremenu od 7.45 do 20.15 sati

 

II.

Stavkom 1. članka 5. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskezborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu propisano je da broj biračkih mjesta i organizaciju izborautvrđuje studentski zbor sastavnice s važećim mandatom odlukom o provođenju izbora. Na temeljuprovedene rasprave i glasanja na 6. redovnoj sjednici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 1. ožujka 2019., odlučeno je da će se izbori za Studentskizbor Filozofskog fakulteta provoditi na ​jednom (1) biračkom mjestu​, u zgradi Filozofskog fakulteta na adresi ​Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb​, u prostoru aule Fakulteta (ispred ulaza u Knjižnicu).

III.

 

Stavkom 2. članka 3. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu propisano je da broj članova studentskog zbora sastavnice utvrđuje studentski zbor svake sastavnice s važećim mandatom odlukom o provođenju izbora, pri čemu broj članova studentskog zbora sastavnice ne može biti manji od ukupnog broja studentskih predstavnika u stručnom vijeću sastavnice, a broj članova iz redova studenata poslijediplomskih studija ne može biti manji od broja poslijediplomskih studentskih predstavnika u stručnom vijeću sastavnice. Na temelju proveden erasprave i glasanjana 6. redovnoj sjednici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 1. ožujka 2019., odlučeno je da će Studentski zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za nadolazeći mandat ​imati ​15 članova​, od kojih j​e 6 iz redova preddiplomskih studija​, ​5 iz redova diplomskih studija​ i ​4 iz redova poslijediplomskih studija.​

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

 

 

U ime Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

 

Norma Trkovnik, predsjednica