Izabrano novo vodstvo Studentskog zbora Filozofskog fakulteta

Konstituiran je novi Studentski zbor, čiji mandat počinje 1. listopada 2019., a traje do 30. rujna 2021.

Na konstituirajućoj sjedinici, koja je bila u petak, izabrano je novo vodstvo Studentskog zbora.

Predsjednik Studentskog zbora je Filip Kučeković, a potpredsjednica Hana Samaržija.

Za tajnika SZ-a izabran je Tomislav Karlić.

Na izborima u travnju u Studentski zbor izabrani su: Ante Andabak, Dorotea Filipaj, Irma Jakić, Denis Gaščić, Maja Osmančević, Tomislav Karlić, Hana Samaržija, Filip Kučeković,  Melani Škrobar, Tin Rajković, Robert Zuljani, Toni Bandov, Zrinka Breglec, Mirela Dakić i Karlo Jurak.