Natječaj za izbor pravobranitelja (2020./21. – 2021./22.)

Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju odluke donesene na redovnoj sjednici 8. rujna 2020. godine te sukladno Pravilniku o radu i izboru Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za dva (2) studentska pravobranitelja/ice.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redovni studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a to mogu učiniti od 15. do 29. rujna 2020. godine. 

Kandidature se predaju pojedinačno (ne u paru), a na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s popratnom dokumentacijom, Obrazac prijava za natječaj za studentskog pravobranitelja za 2020./2021. godinu i obrazac prijave programa za rad studentskog pravobranitelja za ak. god. 2020./2021., potrebno je urudžbirati u Urudžbenom uredu (D-02) za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom Za natječaj za studentskog pravobranitelja/icu.

Pravobranitelje, sukladno Zakonu o studnentskom zboru i drugim studentskim ogranizacijama (NN 71/2007) te drugim, internim pravilima Fakulteta i Sveučilišta, bira i imenuje Studentski zbor. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama i Facebook stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za dodatne informacije možete se javiti na e-mail Studentskog zbora: szbor@ffzg.hr

Potrebni obrasci: