O nama

Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Aktualni saziv Studentskog zbora konstituiran je 21. rujna 2019., nakon redovnih izbora provedenih u ožujku te godine.

Sastav studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • preddiplomski
 1. Ante Andabak
 2. Irma Jakić
 3. Maja Osmančević
 4. Hana Samaržija
 5. Melani Škrobar
 6. Robert Zuljani
 • diplomski
 1. Dorotea Filipaj
 2. Denis Gaščić
 3. Tomislav Karlić
 4. Filip Kučeković
 5. Tin Rajković
 • poslijediplomski
 1. Toni Bandov
 2. Luka Janeš
 3. Mirela Dakić
 4. Karlo Jurak

Predsjednik Studentskog zbora: Filip Kučeković

Potpredsjednica: Hana Samaržija

Tajnik: Tomislav Karlić

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu: Denis Gaščić; zamjenik: Tomislav Karlić

web-urednik: Denis Gaščić