O nama

Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Aktualni saziv Studentskog zbora konstituiran je 21. rujna 2019., nakon redovnih izbora provedenih u ožujku te godine.

Sastav studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • Preddiplomski studij:
 1. Rea Kurtović
 2. Leonard Leinert
 3. Josip Majsec
 4. Luka Mayer
 5. Dario Pavičić
 6. Lovro Turalija
 • Diplomski studij:
 1. Buga Klara Blanuša
 2. Antun Dulibić
 3. Antun Kiseljak
 4. Aurora Rakić
 5. Norma Trkovnik
 • Poslijediplomski studij:
 1. Mirela Dakić
 2. Karlo Držaić
 3. Karlo Jurak
 4. Denis Vlašiček

Predsjednik Studentskog zbora: Josip Majsec

Potpredsjednik: Lovro Turalija

Tajnik: Dario Pavičić

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu: Antun Kiseljak; zamjenica: Rea Kurtović

web-urednik: Dario Pavičić