Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Aktualni saziv Studentskog zbora konstituiran je 23. prosinca 2016., nakon provedenih prijevremenih izbora.

Sastav studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • preddiplomski
 1. Emirat Asipi
 2. Lorena Drakula
 3. Denis Gaščić
 4. Lucija Gegić
 5. Petra Kurtović
 6. Filip Tenšek
 • diplomski
 1. Karlo Držaić
 2. Andrea Horvat
 3. Veronika Mesić
 4. Tea Miroslavić
 5. Sanja Šterk
 • poslijediplomski
 1. Vinko Drača
 2. Zvonimir Glavaš
 3. Hrvoje Pavić
 4. Martina Podboj
 5. Vanja Putarek

Predsjednik Studentskog zbora je Zvonimir Glavaš, potpredsjednica Veronika Mesić. Tajnica Zbora je Lorena Drakula.

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je Emirat Asipi, a njegova zamjenica je Sanja Šterk. 

Web-stranice uređuje i vodi Denis Gaščić.