Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Aktualni saziv Studentskog zbora konstituiran je 27. rujna 2017., nakon redovnih izbora provedenih u ožujku te godine.

Sastav studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • preddiplomski
 1. Lorena Drakula
 2. Lucija Gegić
 3. Tomislav Karlić
 4. Petra Kurtović
 5. Filip Tenšek
 6. Norma Trkovnik
 • diplomski
 1. Karlo Držaić
 2. Veronika Mesić
 3. Tea Miroslavić
 4. Luka Pavlović
 5. Petra Požgaj
 • poslijediplomski
 1. Vinko Drača
 2. Zvonimir Glavaš
 3. Martina Podboj
 4. Mitja Ružojčić
 5. Nikola Tomašegović

Predsjednik Studentskog zbora: Karlo Držaić
Zamjenica predsjednika Studentskog zbora: Petra Kurtović 
Tajnica Zbora: Lorena Drakula

Predstavnica Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu: Norma Trkovnik 
Zamjenica: Lorena Drakula.