Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Aktualni saziv Studentskog zbora konstituiran je 27. rujna 2017., nakon redovnih izbora provedenih u ožujku te godine.

Sastav studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • preddiplomski
 1. Lorena Drakula
 2. Lucija Gegić
 3. Tomislav Karlić
 4. Petra Kurtović
 5. Filip Tenšek
 6. Norma Trkovnik
 • diplomski
 1. Karlo Držaić
 2. Veronika Mesić
 3. Tea Miroslavić
 4. Luka Pavlović
 5. Petra Požgaj
 • poslijediplomski
 1. Vinko Drača
 2. Zvonimir Glavaš
 3. Martina Podboj
 4. Mitja Ružojčić
 5. Nikola Tomašegović

Predsjednik Studentskog zbora je Karlo Držaić, potpredsjednica Petra Kurtović. Tajnica Zbora je Lorena Drakula.

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je Filip Tenšek, a njegova zamjenica je Lorena Drakula.

Web-stranice uređuje i vodi Denis Gaščić u suradnji s Petrom Kurtović.