Pravobranitelji

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na mandat od godinu dana, a mogu mu se obratiti svi studenti.

Na Fakultetu trenutno djeluje dvoje pravobranitelja.

Ured pravobranitelja zapratite i na Facebooku.

 

Josip Majsec, studentski pravobranitelj

i

Aurora Rakić, studentska pravobraniteljica

Konzultacije:

po dogovoru (najava mejlom)

e-mail: studprav@ffzg.hr

Studentskim pravobraniteljima  Josipu Majsecu i Aurori Rakić možete se javiti i putem Facebooka.

No dostupni su vam i telefonom:

Josip Majsec, +385 91 955 7733

Aurora Rakić, +385 91 975 1798

Dužnosti studentskog/ke pravobranitelja/ice:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta;
  • osavjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru;
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata;
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora;
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.