Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na mandat od godinu dana, a mogu mu se obratiti svi studenti.

Trenutno imamo dvije studentske pravobraniteljice.

Valerija Šarac, studentska pravobraniteljica

i

Petra Rukelj, studentska pravobraniteljica

e-mail: studprav@ffzg.hr

Konzultacije:

utorkom 12 - 13 sati (soba: A-014)

i po dogovoru (najava mailom)

Dužnosti studentskog/ke pravobranitelja/ice:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta;
  • osavjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru;
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata;
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora;
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.