Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na mandat od godinu dana, a mogu mu se obratiti svi studenti.

Trenutno imamo dvije vršiteljice dužnosti studentskih pravobraniteljica.

Andrea Horvat, v.d. studentske pravobraniteljice

i

Petra Rukelj, v.d. studentske pravobraniteljice

Telefon: 01/409-2030

e-mail: studprav@ffzg.hr

Soba: A-015 (konzultacije po dogovoru)

Dužnosti studentskog/ke pravobranitelja/ice:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta;
  • osavjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru;
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata;
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora;
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.