Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta

Izborno povjerenstvo za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta objavilo je privremene rezultate izbora.

Protiv privremenih rezultata izbora svaki student Filozofskoga fakulteta i svaka studentska organizacija mogu podnijeti obrazložen prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora (što znači do 9. travnja 2019).

Prigovor se u pisanom obliku podnosi Izbornom povjerenstvu Fakulteta koje ga, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom, dostavlja Povjerenstvu za prigovore.