Studentski predstavnici u Vijeću Filozofskog fakulteta

Studentski zbor je, na svojoj sjednici 7. listopada 2019., u Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta imenovao sljedeće studentske predstavnike i njihove zamjenike (koji su navedeni u zagradama):

 • preddiplomski studij
 1. Antun Dulibić (Jan Osmanović)
 2. Irma Jakić (Maja Osmančević)
 3. Filip Kučeković (Zrinka Burazer)
 4. Hana Samaržija (Josip Luković)
 5. Norma Trkovnik (Rea Kurtović)
 6. Robert Zuljani (Josip Majsec)
 • diplomski studij
 1. Denis Gaščić (Petra Kurtović)
 2. Tomislav Karlić (Ante Andabak)
 3. Melani Škrobar (Luka Vrljić)
 4. Tin Rajković (Marta Damjanović)
 • poslijediplomski doktorski studij
 1. Mirela Dakić (Barbara Pleić Tomić)
 2. Vinko Drača (Goran Korov)
 3. Karlo Jurak (Đurđica Degač)
 4. Dario Poljak (Dea Marić)

Navedeni studentski predstavnici članovi su (i zamjenici članova) Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta do kraja akademske godine 2019./20.