Izvještaj s prve redovite sjednice Fakultetskog vijeća 31.1. 2017.

Nakon dvosatne rasprave o dnevnom redu, današnju su sjednicu Fakultetskog vijeća o.d. dekana i o.d. prodekani naprasno prekinuli i napustili. Pojedini članovi Fakultetskog vijeća predložili su izmjenu redoslijeda točaka u dnevnom redu, prema kojem bi kao prve točke bile rasprave o verifikaciji prodekanâ, pokretanju postupka za izbor novog dekana te o predstavnicima i zamjenicima u…

Nastavite s čitanjem