Ostali službeni dokumenti

Pravilnik o studiranju

Statut Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Odluke i prijedlozi

Prijedlog imenovanja predstavnika u Knjižnični odbor

Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za studentske projekte

Odluka o imenovanju v.d. studentskih pravobranitelja

Prijedlog imenovanja predstavnika u Etičko povjerenstvo

Prijedlog imenovanja predstavnika u Stegovni sud

Odluka o. d. dekana o prihvaćanju predstavnika u Vijeću Filozofskog fakulteta

Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o posjedovanju ključeva prostorije Studentskog zbora (A016)

Odluka o prijedlogu zamjenika predstavnika studenata u etičkom povjerenstvu filozofskog fakulteta

Odluka o izvođenju ispitnih rokova

Otvaranje web-stranica Studentskog zbora na domeni ffzg.hr

Zabrana pristupa pornografskim sadržajima s računala u Knjižnici Filozofskog fakulteta

Molba Knjižničnom odboru Filozofskog fakulteta u Zagrebu vezano uz povrat posuđene knjižnične građe u knjižnicu 

Molba za održavanjem dekanskog isptinog roka u rujnu 2017.