O nama

Općenito

Studentski zbor je tijelo čiji se članovi biraju na izborima svake dvije godine, a glavna mu je zadaća zastupati studente.

Neke od zadaća Studentskog zbora:

 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 • imenuje predstavnika Filozofskog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 • predlaže nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Filozofskog fakulteta;
 • surađuje sa studentskim tijelima na način reguliran Poslovnikom i drugim aktima.

Aktualni saziv

Članovi Studentskog zbora u razdoblju 2023. – 2025. su:

 1. Maja Đuranec, 2. godina PDS povijesti (od 1. ožujka 2024.)
 2. Nika Keserović, 3. godina PDS anglistike i filozofije
 3. Grgur Višić, 2. godina PDS komparativne književnosti
 4. Luka Mayer, 1. godina DS filozofije
 5. Andrej Mitić, 1. godina DS psihologije
 6. Lovro Turalija, 1. godina DS antropologije i etnologije i kulturne antropologije
 7. David Bilić, 1. godina DS povijesti
 8. Antun Kiseljak, 2. godina DS sociologije i komparativne književnosti
 9. Rea Kurtović, 2. godina DS lingvistike i talijanistike
 10. Josip Majsec, 1. godina DS filozofije i 2. godina DS sociologije
 11. Ana Stakor, 2. godina DS psihologije
 12. Iva Kapović, 3. godina poslijediplomskog studija psihologije
 13. Marin Kežić, 3. godina poslijediplomskog studija lingvistike
 14. Ante Petrović, 3. godina poslijediplomskog studija lingvistike
 15. Luka Vrljić, 2. godina poslijediplomskog studija povijesti

Predsjednik Studentskog zbora: Andrej Mitić

Zamjenica predsjednika: Nika Keserović

Tajnik: Lovro Turalija

Predstavnica Filozofskog fakulteta u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu: Maja Đuranec, zamjenik: Lovro Turalija

web-urednici: Lovro Turalija Andrej Mitić

Članovi kojima je mandat prestao:

 1. Dorotea Brajković, studentica 3. godine PDS psihologije (do 1. ožujka 2024.)