Članovi Vijeća u akad. god. 2021./22.

Studentski zbor imenovao je sljedeće članove Vijeća Filozofskog fakulteta iz reda studenata:

 1. Lovro Turalija, član (Lucija Curić, zamjena)
 2. Luka Mayer, član (Kristina Guteša, zamjena)
 3. Josip Majsec, član (Ines Bačan, zamjena)
 4. Rea Kurtović, član (Bruno Pavlenić, zamjena)
 5. Ines Rukelj, član (Leonard Leinert, zamjena)
 6. Dario Pavičić, član (Dorotea Brajković, zamjena)
 7. Antun Kiseljak, član (Nora Čulić Matošić, zamjena)
 8. Filip Kučeković, član (Ante Andabak, zamjena)
 9. Melani Škrobar, član (Antun Dulibić, zamjena)
 10. Aurora Rakić, član (Tihana Holen, zamjena)
 11. Mirela Dakić, član (Petra Pugar, zamjena)
 12. Denis Vlašiček, član (Iva Kapović, zamjena)
 13. Karlo Jurak, član (Đurđica Degač, zamjena)
 14. Karlo Držaić, član (Dea Marić, zamjena)