Članovi Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024.

Studentski zbor imenovao je sljedeće članove Fakultetskog vijeća iz reda studenata:

 • PRIJEDIPLOMSKA RAZINA
  1. Maja Đuranec (Zamjena: Vilma Baltić Hrsan)
  2. Nika Keserović (Zamjena: Brina Verdnik)
  3. Grgur Višić (Zamjena: Carla Rossa)
  4. Katja Popović (Zamjena: Mia Markoč)
  5. Hana-Doria Zajec (Zamjena: Samantha Valent)
  6. Marko Marinović (Zamjena: Ignac Ratković)
 • DIPLOMSKA RAZINA
  1. Josip Majsec (Zamjena: Erika Franz)
  2. Andrej Mitić (Zamjena: Lovro Turalija)
  3. Ines Rukelj (Zamjena: Antun Kiseljak)
 • POSLIJEDIPLOMSKA RAZINA
  1. Iva Kapović (Zamjena: Mirta Stamenić)