Ostali službeni dokumenti

Odluke 2023./2024.

Odluka o predsjedništvu SZFF i predstavnicima u Skupštini Sveučilišnog zbora

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predstavnika u Skupštini SZZG

Odluka o predstavnicima u Fakultetskom vijeću

Odluka o osnivanju radne grupe za aktivaciju SSU-a

Odluka o osnivanju radne grupe za analizu stanja doktorskih studija

Odluka o članovima Stegovnog suda za studente

Izmjena odluke o članovima u Stegovnom sudu

Odluka o imenovanju studentskih predstavnika u studentski odbor projekta “UNIC”

Odluka o članu u Povjerenstvu za strategiju

Izmjena odluke o predstavnicima u Povjerenstvu za strategiju

Odluka o komisiji za izbor studentskih pravobranitelja

Odluka o studentskim pravobraniteljima

Odluka o korištenju ključa A014

Odluka o predstavnicima studenata u Vijeću CZON-a

Odluka o predstavniku u Povjerenstvu za promociju FF

Odluka o predstavnicima u Vijeću povjerenika i Povjerenstvu za kvalitetu FF

Pravilnik i statut

Pravilnik o studiranju

Statut Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

ARHIVA – Odluke i dr.

Prijedlog imenovanja predstavnika u Knjižnični odbor

Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za studentske projekte

Odluka o imenovanju v.d. studentskih pravobranitelja

Prijedlog imenovanja predstavnika u Etičko povjerenstvo

Prijedlog imenovanja predstavnika u Stegovni sud

Odluka o. d. dekana o prihvaćanju predstavnika u Vijeću Filozofskog fakulteta

Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o posjedovanju ključeva prostorije Studentskog zbora (A016)

Odluka o prijedlogu zamjenika predstavnika studenata u etičkom povjerenstvu filozofskog fakulteta

Odluka o izvođenju ispitnih rokova

Otvaranje web-stranica Studentskog zbora na domeni ffzg.hr

Zabrana pristupa pornografskim sadržajima s računala u Knjižnici Filozofskog fakulteta

Molba Knjižničnom odboru Filozofskog fakulteta u Zagrebu vezano uz povrat posuđene knjižnične građe u knjižnicu 

Molba za održavanjem dekanskog isptinog roka u rujnu 2017.