Priopćenje Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu povodom najnovijih besramnih rektorovih poteza

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu oštro osuđuje najnoviji besramni potez rektora prof. dr. sc. Damira Borasa koji je za sljedeću sjednicu Senata Sveučilišta uvrstio točku 18. koja glasi “Odluka o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rad predloženika za dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nevena Jovanovića”.

Podsjetimo, Vijeće Filozofskog fakulteta još je krajem veljače na svojoj sjednici uvjerljivom većinom glasova (76 za, 9 protiv) izglasalo da dekanski program prof. dr. sc. Nevena Jovanovića zadovoljava uvjete da ode na verifikaciju na Senat Sveučilišta. Rektor Boras na neposrednoj sljedećoj sjednici Senata uopće na dnevni red nije uvrstio točku koja se tiče kandidata za dekana Filozofskog fakulteta, a sada kada je prošlo već dva mjeseca od sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta na kojemu je prihvaćen program profesora Jovanovića, rektor Boras bez ikakvog obrazloženja i bez mogućnosti rasprave (sjednica Senata bit će održana online, ali bez rasprave) samo stavlja na dnevni red odluku o uskrati suglasnosti.

Tim činom sprječava i kandidata, profesora Jovanovića da se očituje o eventualnim problemima i nejasnoćama u svom programu. Radi se o presedanu na Sveučilištu u Zagrebu kojim rektor Boras iskorištava situaciju nastalu uslijed pandemije koronavirusa i zagrebačkog potresa kako bi ponovno potaknuo krizu upravljanja na Filozofskom fakultet i demonstrirao kako se silnički i autokratski upravlja institucijom koja bi trebala biti sve suprotno od toga.

Rektor Boras time nas želi vratiti na stanje od prije četiri godine kada je s ciljem spašavanja tadašnjeg dekana Filozofskog fakulteta Vlatka Previšića, kojemu je uskraćeno povjerenje demokratskom voljom Vijeća Filozofskog fakulteta, iskoristio poluge Senata da raspusti Studentski zbor Filozofskog fakulteta, odnosno oduzme pravo glasa legitimno izabranim studentskim predstavnicima u Vijeću Fakulteta. Kako je na kraju po sili zakona bilo nužno da profesor Previšić odstupi s dekanske pozicije, rektor Boras iskoristio je i tu situaciju da Filozofskom fakultetu nametne obnašatelja dužnosti dekana Željka Holjevca i njegov prodekanski tim koji nisu imala baš nikakav legitimitet na Vijeću Fakulteta i čijom je instalacijom isprovocirana višemjesečna kriza upravljanja koja je konačno razriješena tek kad se dopustilo Vijeću Filozofskog fakulteta da autonomno i demokratski donosi odluke o Fakultetu.

Da ironija bude još veća, za ovu sjednicu Senata rektor Boras stavio je i točku koja glasi “2.3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus prof. dr.sc. Vlatka Previšića.” Iz toga možemo zaključiti samo da nas Boras i stvarno i simbolički želi vratiti u vrijeme 2016. godine kada se studente isključivalo iz procesa donošenja odluka na Fakultetu i nastojalo svom silom eliminirati naš glas oko ključnih problema koji se tiču studiranja, razvoja Fakulteta i Sveučilišta.

U konačnici rektoru Borasu to nije uspjelo tada, a ne smijemo dopustiti da to uspije ni sada. Stoga nedvosmisleno osuđujemo svaki pokušaj zavođenja diktature na Sveučilištu, opstrukcije demokratskih procesa i zatiranja autonomije Filozofskog fakulteta. Filozofski fakultet, kao i sve druge sastavnice, mora moći autonomno odlučivati o vlastitoj čelnoj osobi i moraju se poštovati odluke njegova najvišeg tijela kojega smo ravnopravni članovi.

S najvećim pak gnušanjem osuđujemo iskorištavanje ove situacije koja uključuje i suočavanje s pandemijom koronavirusa i s posljedicama potresa – u ovom trenutku umjesto jedinstva, solidarnosti i kooperacije rektor Boras potiče razjedinjavanje, sukobe i krizu. Slobodnomisleći pojedinci iz akademske zajednice, studenti i nastavnici zajedno, to mu ne smiju dopustiti!

Naslovna fotografija datira iz 2016. godine.