Rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za 2019. godinu

Temeljem prijedloga Povjerenstva za studentske projekte i mišljenja dekanskog kolegija, objavljuju se rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za 2019. godinu.

Organizirat će se sastanak (edukacija) s voditeljima projekata vezano za postupak sklapanja ugovora o namjenskom trošenju dodijeljenih sredstava.

Studenti će o terminu edukacije biti uskoro obaviješteni.