Sastanak Studentskog vijeća

Studentski zbor poziva sve predstavnike/ice godina u vijećima odsjekâ na sastanak Studentskog vijeća u utorak, 17. siječnja u prostoriji A001.