Upis apsolventske godine

Zbog velikog broja upita, pojašnjavamo postupak upisa apsolvenstke godine.

Pojam ‘apsolvenstka godina’ odnosi se na godinu izvan nominalnog trajanja studija (npr. ‘treću’ godinu diplomskog studija).

Upis

Upis apsolventske godine odvija se na isti način kao i upis redovnih godina studija. Dakle, ukoliko student ne upiše godinu u rujnu (u vrijeme kada budu upisi), utoliko gubi status studenata.

Napominjemo kako je za upis akademske godine također potrebno platiti upisninu u iznosu od 200,00 kn.

Plaćanje školarine

Prilikom upisa apsolventske godine plaćaju se ECTS-i iznad 15. To znači da student koji upisuje 18 ECTS-a plaća samo 3 (18-15=3).

U brojanje, odnosno plaćanje, ulaze samo kolegiji koji se ponovno upisuju. Dakle, kolegiji koji u ISVU imaju status ‘odslušan’ ne naplaćuju se.

Što se diplomskih radova tiče, studenti kojima je odobrena tema ne plaćaju ECTS-e koje nose radovi ako im u ISVU kolegij ‘Diplomski rad’ ima status ‘odslušan’.

Sve informacije o upisima objavit ćemo krajem kolovoza.