(PRODUŽENO!) Natječaj za izbor studentskih pravobranitelja (ak. god. 2023./2024.)!

Na temelju članka 6. i članka 24. Statuta Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno Pravilniku o radu i izboru Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te sukladno odluci donesenoj na elektronskoj sjednici održanoj 5. listopada 2023., Studentski zbor Filozofskog fakulteta raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor dva (2) pravobranitelja/ice

PRIJAVE:

Pravo prijave na natječaj imaju svi redovni studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a to mogu učiniti do petka, 20. 10. 2023. godine. PRODUŽENO do petka, 27. 10.!

Kandidature se predaju pojedinačno (ne u paru).

Prijave s popratnom dokumentacijom:

  1. Obrazac prijave na natječaj za studentskog pravobranitelja za ak. god. 2023./2024.
  2. Obrazac prijave programa za rad studentskog pravobranitelja za ak. god. 2023./2024.

potrebno je urudžbirati u Urudžbenom uredu (D-02, nasuprot Referade) za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom “Za natječaj za studentskog pravobranitelja/icu”.

ZADAĆE STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava
  • sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Filozofskog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata
  • donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru
  • surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata
  • prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora
  • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata

IZBOR PRAVOBRANITELJA:

Pravobranitelje, sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim ogranizacijama (NN 71/2007) te drugim, internim pravilima Fakulteta i Sveučilišta, bira i imenuje Studentski zbor. Pravobranitelji se biraju na mandat od godinu dana (koji nije vezan uz početak akademske godine), a za svoj rad ne primaju naknadu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama i Facebook stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za sve upite i dodatne informacije možete se javiti na e-mail Studentskog zbora: szbor@ffzg.hr