Osnovano fakultetsko povjerenstvo za borbu protiv seksualnog uznemiravanja

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 17.2. izglasalo osnivanje Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u stegovnom postupku prijava za spolno uznemiravanje, zlostavljanje, kršenja načela rodne ravnopravnosti i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja koje je sastavljeno od stručnjakinja i stručnjaka.

Studenti/ce mogu svoja iskustva spolnog i rodnog uznemiravanja prijaviti Studenskoj pravobraniteljici pisanim putem ili na mail studprav@ffzg.hr. Zaštićene prijave zatim idu na razmatranje Povjerenstvu koje će poduzeti sve potrebne korake za što efikasnije rješavanje prijava.